30 May 2006

Jolin Tsai: Sky

蔡依林

-天空-
听着自己的心跳
没有规则的跳跃
我安静的在思考
并不想被谁打扰

失去了你的拥抱
寂寞再一旁嘲笑
他笑我无处可逃
我变的好渺小

时间分割成对角
停止你对我的好
瓦解我们的依靠

在你离开之后的天空
不曾在有晴朗的梦
雨后的天空
是否在有放晴后的笑容
我静静的望着天空
试着寻找遗留的彩虹
哭过的面容
期待着久违出现的笑容


Click for the PINYIN alone

Translation (characters+pinyin+English):

听着自已的心跳
ting zhe zi ji de xin tiao
Listening to my own heartbeats

没有规则的跳跃
mei you gui ze de tiao yue
The irregular beatings.

我安静的在思考
wo an jing de zai si kao
I’m thinking silently.

并不想被谁打扰
bing bu xiang bei shui da rao
Don't want to be disturbed by anyone

我们曾紧紧拥抱
wo men ceng jin jin yong bao
We held tight before

却又轻易地方掉
que you qing yi de fang diao
However we still let it go easily.

那种感觉 很微妙
na zhong gan jue hen wei miao
This feeling is very subtle

该怎么说才好
gai zen me shuo cai hao
How should I say it?

时间分割成对角
shi jian fen ge cheng dui jiao
Time has divided into opposites

停止你对我的好
ting zhi ni dui wo de hao
stopped your kindness to me.

瓦解我们的依靠
wa jie wo men de yi kao
Our support crumbles

在你离开之后的天空
zai ni li kai zhi hou de tian kong
The sky after you left

我像风筝寻一个梦
wo xiang feng zheng xun yi ge meng
I'm like the wind chasing after a dream

雨后的天空
yu hou de tian kong
The sky after the rain

是否有放晴后的面容
shi fou you fang qing hou de mian rong
Does it have a face of sunshine?

我静静的望着天空
wo jing jing de wang zhe tian kong
I silently stare up at the sky

试着
shi zhe
Trying to

寻找失落的感动
xun zhao shi luo de gan dong
Seek the feeling of lost

只能用笑容
zhi neng yong xiao rong
Can only use a smile

期待着雨过天晴的彩虹
qi dai zhe yu guo tian qing de cai hong
To look forward to a rainbow in the sky after the rain

Pinyin:

ting zhe zi ji de xin tiao
mei you gui ze de tiao yue
wo an jing de zai si kao
bing bu xiang bei shei da rao
wo men ceng jin jin yong bao
que you qing yi de fang diao
na chong gan jue hen wei miao
gai zen me shuo cai hao
shi gen fen ge cheng dui jiao
ting zhi ni dui wo de hao
wa jie wo men de yi kao

[chorus]
zai ni li kai zhi hou de tian kong
wo xiang feng zheng xun yi ge meng
yu hou de tian kong
shi fou you fang qing hou de mian rong
wo jing jing de wang zhe tian kong
shi zhe xun zhao shi luo de gan dong
zhi neng yong xiao rong
qi dai zhe yu guo tian qing de cai hong

2 comments:

hnh said...

creo que a ti te gusta cantar tanto como a mi. jajaja, me gusta esta canción gracias.

un besote.

Aorijia said...

¡Razón tienes, hnh! Soy una Karaoke-geek ;-)

Besos (se te echa de menos)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails